According to your device's language settings, we also offer English (Global).

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

音樂人 臺北市

逐家好,阮是少女卡拉 siàu-lú khah-lah,用少女的心唱歌,歡喜閣輕鬆,親像卡拉仝款陪伴佇逐家身軀邊。阮用台灣的語言創作,希望會當予逐家聽阮的歌,共母語學轉來。

大家好,我們是少女卡拉 siàu-lú khah-lah,用少女心歌唱,歡喜又帶著輕鬆的氣息,就像是卡拉帶陪伴在大家身邊。我們用台灣的語言創作,希望可以讓大家聽我們的歌,把母語學回來。

粉專:https://www.facebook.com/pg/siaulukala

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0