According to your device's language settings, we also offer English (Global).
tá-káu hái-íng,ji̍t-thâu iánn DEMO 16
tá-káu hái-íng,ji̍t-thâu iánn DEMO 16

tá-káu hái-íng,ji̍t-thâu iánn DEMO 16

PopTO̍K-LI̍P DĒMO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

tá-káu hái-íng,ji̍t-thâu iánn DEMO 16

tá-káu hái-íng,ji̍t-thâu iánn DEMO 16

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2017-08-31


介紹

▎期待能再次在烈日下漫遊。〈tá-káu hái-íng,ji̍t-thâu iánn/打狗海湧,日頭影)

...查看更多 收合

歌詞

詞:ông huē bûn
曲:n̂g tí ka
bass:黃翼帆
drums:滕
guitar:葉來發

西仔灣聽候海湧的歌(華:在西子灣等待海浪的歌聲)
-se-á-uân thìng-hāu hái-íng ê kua
欶燒酒螺相對看(華:吸著燒酒螺,看著對方)
-suh sio-tsiú-lê sio-tuì-khuànn

踏生鉎生鉎的輪仔(華:踏著些許生鏽的單車)
-ta̍h senn-sian senn-sian ê lián-á
走揣:竹林、海賊、旗後山(華:找尋:竹林、海盜、旗後山)
-tsáu-tshuē:tik-nâ、hái-tsha̍t、kî-āu-suann

渡船頭,退火食冰角(華:渡船頭,吃冰塊降火氣)
-tōo-tsûn-thâu,thè-hué tsia̍h ping-kak
旗津、鎖卷仔、鰇魚跤(華:旗津、小捲、魷魚鬚)
-kî-tin、 sió-kńg-á、liû-hî-kha

踏生鉎生鉎的輪仔(華:踏著些許生鏽的單車)
-ta̍h senn-sian senn-sian ê lián-á
搜揣:港都、打狗、高雄港(華:搜尋:港都、打狗、高雄港)
-tshiau-tshuē:káng-too、tá-káu、ko-hiông-káng

日頭,佇遮,佇遮,敢有影?(華:太陽,在這裡,在這裡,有影子嗎?)
-ji̍t-thâu,tī tsia,tī tsia,kám ū iánn ?
大船,入港,入港,敢有聲?(華:大船,進港,進港,有聲音嗎?)
-tuā-tsûn,ji̍p káng,ji̍p káng,kám ū siann?

踏生鉎生鉎的輪仔(華:踏著些許生鏽的單車)
-ta̍h senn-sian senn-sian ê lián-á
偷啖高雄港海水鹹鹹(華:偷嘗高雄港鹹鹹的海水)
-thau tam ko-hiông-káng hái-tsuí kiâm-kiâm
偷聽愛河河水恬恬(華:偷聽安靜無聲的愛河)
-thau thiann ài-hô hô-tsuí tiām-tiām

踏生鉎生鉎的輪仔(華:踏著些許生鏽的單車)
-ta̍h senn-sian senn-sian ê lián-á
泅--入,大路的窗仔門(華:游入大馬路的窗戶)
-siû--ji̍p,tuā-lōo ê thang-á-mn̂g
軁--入,海邊的大山跤(華:鑽進海邊的山腳下)
-nǹg--ji̍p,hái-pinn ê tuā-suann-kha

你敢...?你敢閣捌--我?(華:你...你還認得我嗎?)
-lí kám...?lí kám koh bat--guá?
阮攏是坐你搖笱大的打狗囝(華:我們都是坐你搖籃長大的打狗孩子)
-guán lóng-sī tsē lí iô-kô tuā ê tá-káu-kiánn

毋管台北、美國、西班牙(華:不管台北、美國、西班牙)
-m̄-kuán tâi-pak、bí-kok、se-pan-gâ
思念...(想念...)
-su-liām...
海湧的聲(華:海浪的聲音)
-hái-íng ê siann
日頭的影(華:太陽的影子)
-ji̍t-thâu ê iánn

柴山
tshâ-suann
猴山仔,佇遐,佇遐
kâu-san-á tī hia tī hia

旗津
kî-tin
三輪車,起行,起行
sann lián tshia khí-kiânn khí-kiânn

古早馬卡道佇平埔行踏
kóo-tsá Makatao tī pênn-poo kiânn-ta̍h
現代打狗兄
hiān-tāi tá-káu-hiann
飛上雲頂城
pue-tsiūnn hûn-tíng siânn
練唱港都戀愛歌青春夢
liān-tshiùnn káng-too luân-ài tshing-tshun-bāng

...查看更多 收合


Lipiok Tan

Ná ē choân-pō͘ lóng ēng sió-siá (小寫)? Khí-thâu kah tú-tio̍h tē-miâ ê sî he thâu-chi̍t ê jī-bó eng-kai ài ēng tāi-siá (大寫)--lah!