According to your device's language settings, we also offer English (Global).
葬予規路火烌猶在
葬予規路火烌猶在

葬予規路火烌猶在

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

葬予規路火烌猶在

葬予規路火烌猶在

珂拉琪 Collage
珂拉琪 Collage

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 達人推薦

  • 編輯推薦


發布時間 2020-01-03


介紹

*2020/01/03 First ver.:https://youtu.be/etuPdAx9sVQ

作詞作曲 Compose & Lyric/王家權 Hunter Wang
編曲 Arrange/珂拉琪 Collage

主唱 Vocal/夏子 Natsuko
電吉他 Guitar/王家權 Hunter Wang
合唱 Chorus/珂拉琪 Collage

錄製與混音 Record & Mix/
柯拓名(小名)@ 地下怪獸音樂製作研究室
Ming Ke @ Indie Monster Studio

插圖 Art/夏子 Natsuko
台語歌詞顧問 Lyrics Supervisor/李勤岸 Lí Khîn Huānn

...查看更多 收合

歌詞

揣我的身軀 行入你的夢中
tshuē guá ê sing-khu, kiânn ji̍p lí ê bāng tiong
用我的雙跤 去寫你的溫柔無限
iōng guá ê siang kha, khì siá lí ê un-liû bû-hān

你暗淡的心 是咱兩人未解的結
lí àm-tām ê sim, sī lán nn̄g lâng buē kái ê kat
我就欲離開 你嘛是無可奈何
guá tio̍h beh lī-khui, lí mā-sī bû-khó-nāi-hô

時代猛獸內底 揣袂著有名有姓的人
sî-tāi bíng-siù lāi-té, tshuē bē tio̍h ū miâ ū sènn ê lâng
我想起
guá siūnn-khí
彼个時陣 (亻因)無消無息
hit-ê sî-tsūn in bô-siau-bô-sit
提銃踏入 咱的所在
thêh tshìng ta̍h-li̍p, lán ê sóo-tsāi
規城眾生絕望
kui-siânn tsiòng-sing tsua̍t-bōng

檢采我有千年 千百種人生
kiám-tshái guá ū tshing nî, tshing pah tsióng lîn-sing
也無法度阻擋 人造的惡意
iā bô-huat-tōo tsóo-tòng, lîn-tsō ê ok-ì
我看著這條路 沃澹的塗跤
guá khuànn tio̍h tsit tiâu lōo, ak-tâm ê thôo-kha
行佇你的頭前 是我的生死
kiânn tī lí ê thâu-tsîng, sī guá ê senn-sí

你恬恬仔看我 倒佇咧水底
lí tiām-tiām-á khuànn guá, tó tī-leh tsuí-té
你恬恬仔咧聽 遙遠的風聲
lí tiām-tiām-á leh thiann, iâu-uán ê hong-siann
你恬恬仔愛我 愛我一世人
lí tiām-tiām-á ài guá, ài guá tsi̍t-sì-lâng
你講 你會恬恬仔等我
lí kóng, lí ē tiām-tiām-á tán guá
轉來你身邊 身軀邊
tńg-lâi lí sin-pinn, sin-khu-pinn

鬼使火神 徛佇咧路邊
kuí-sú hué-sîn, khiā tī-leh lōo-pinn
伊的目睭 閣擘袂金
i ê ba̍k-tsiu, koh peh-bē-kim
過路陰司 毋是你的跡
kuè-lōo im-si, m̄ sī lí ê Jiah
心安 就免驚惶
sim-an, tio̍h bián kiann-hiânn

毋知影你的冤屈 看袂著頭前的路
m̄ tsai-iánn lí ê uan-khut, khuànn-bē-tio̍h thâu-tsîng ê lōo
你跤步愛踏予好 連鞭過橋就好
lí kha-pōo ài ta̍h hōo hó, liâm-mi kuè-kiô tio̍h hó
(眾神衛旁)
(tsiòng-sîn uē pông)

攏予你 全部攏予你
lóng hōo lí, tsuân-pōo lóng hōo lí
是按怎講袂清 時代的怨嘆
sī-án-tsuánn kóng-bē-tshing, sî-tāi ê uàn-thàn

「有耳無喙 佇這个世界
ū-hīnn-bô-tshuì, tī tsit-ê sè-kài
美麗的你 好好讀冊」
bí-lē ê lí, hó-hó tha̍k-tsheh

伊講的話 佇風中咧飛
i kóng ê uē, tī hong tiong leh pue
咧吹我的頭毛
leh tshue guá ê thâu-moo

心也茫茫 無清醒的夢
sim iā bâng-bâng, bô tshing-tshénn ê bāng
逐家家財萬貫 我的
ta̍k-ke ka-tsai-ban-kuan, guá ê
心也茫茫 無清醒的夢
sim iā bâng-bâng, bô tshing-tshénn ê bāng
逐家一生平安 轉來
ta̍k-ke it-sing pîng-an, tńg-lâi

...查看更多 收合


fucccwc

感受到滿滿的能量,重複看你們金曲獎上台的片段,好感動•ᴥ•

1 個月前 ・4 個喜歡
JimRoogar

你們是我第一個付費支持的音樂人,希望你們能繼續產出音樂作品!!

2 個月前 ・2 個喜歡
jean

謝謝你們,希望之後可以聽到更多好聽的歌ʕ •ᴥ•ʔ

5 個月前 ・1 個喜歡
royal_bread_z63

愛死這種搖滾的超渡感❤️

9 個月前 ・1 個喜歡

這則留言可能違反相關社群規範或含有不適當內容 了解更多

polished_paper_mtz

真的是很優秀的音樂,因為你們的音樂去認真了解了日據時期和白色恐怖時期的歷史

10 個月前 ・7 個喜歡
酸

2023再回來聽街音的版本還是很喜歡
很喜歡中間間奏加入國樂要素的部分
眾神衛旁一吼出來真的五臟六腑都很舒暢的感覺😍

11 個月前 ・2 個喜歡