Fame I+II Underground Version
Fame I+II Underground Version

Fame I+II Underground Version

Soundtrack / New age《I Miss The Days》Feat. Matthew Raven Tsang

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Fame I+II Underground Version

Fame I+II Underground Version

Underground地底樂團
Underground地底樂團

發佈時間 2020-09-03


介紹

《Fame II》延續《Fame》粵語獨白,輕快跳躍的感覺,表達出陽光與希望,即使處身於負能量的環境。

曲、編、監、配樂及製作:Matthew Raven Tsang
詞:Jim So @地底樂團
聲演:Redbean 紅豆

...查看更多 收合

歌詞

我哋行得好慢好慢
比拖喼嘅遊客仲慢

可能係對腳覺得攰啦
但係都唔夠心咁攰

今日
彌敦道比平時少好多人
所以
唔覺唔覺又再諗起你喇
唔覺唔覺又再諗起你喇
唔覺唔覺又再諗起你喇

...查看更多 收合


留言