According to your device's language settings, we also offer English (Global).
裝咖人 x A_Root同根生〈想欲共恁講〉
裝咖人 x A_Root同根生〈想欲共恁講〉

裝咖人 x A_Root同根生〈想欲共恁講〉

Alternative島路行動

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

裝咖人 x A_Root同根生〈想欲共恁講〉

裝咖人 x A_Root同根生〈想欲共恁講〉

島路行動
島路行動

  • 編輯推薦


發布時間 2023-09-18


合作音樂人


介紹

以前大人總說:「別吃陌生人給的糖果」,如今換我們再三叮囑:「請辨別假訊息」。

即使彼此都知道時代在改變,跨越世代的認知落差,仍然能讓最熟悉的人一瞬間遙遠而陌生。

「以前攏予序大保護,這馬我已經大漢」,有些話透過這首歌想欲共恁講。

將旋律化為打破隔閡的擁抱,請相信,我們的選擇和你的叨念一樣,不會害人。

或許道理沒有誰對誰錯,只是時空背景不一樣,而無論世界再如何轉變,我對你的愛,始終都一樣。

...查看更多 收合

歌詞

主唱:張嘉祥 Tiunn Ka-siông、游怡婷 Yoyi、楊智博 Jipo Yang
詞:張嘉祥 Tiunn Ka-siông
曲:張嘉祥 Tiunn Ka-siông、朱雨民 Mills Chu

我知影你想ê和阮無仝
嘛知影你是 袂害人
只是時間矣時間
已經和過去 漸漸無仝
 
我知影你是煩惱阮
嘛知影你是 驚咱無仝
只是你我ê時間
親像咱倆人ê身軀 愈來愈遙遠
 
你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 愈來愈暗
我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 愈來愈大漢
你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 已經藏白雪
我和你 是愈來愈仝款

 
你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 愈來愈暗
我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 愈來愈大漢
你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 已經藏白雪
我和你 是愈來愈仝款

 
阿爸 姐仔共我講 你最近行路不好行 行樓梯若落地獄
咱敢欲來病院約會兼開講 順紲來做一套全心全意健康檢查

我个後生 毋在那閣煩惱東閣煩惱西 
你若較捷有轉來 人爽身體勇起來
病院彼種所在 無病看完攏有病呀 錢加開

照阮阿爸講起來,醫生攏愛去跳海 
破病个人家己了解 身軀家己好起來阿
呀 阿爸和我真正是 倔強 倔強 倔強 倔強 攏仝款

你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 你ê皮膚 愈來愈暗
我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 我ê身軀 愈來愈大漢
你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 你ê頭鬃 已經藏白雪
我和你 是愈來愈仝款

...查看更多 收合