According to your device's language settings, we also offer English (Global).
INA(母親)
INA(母親)

INA(母親)

RockKACAW

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

INA(母親)

INA(母親)

boundless無定義
boundless無定義

12 月

28

B.B.B.! Too HOT to handle!


發布時間 2023-05-31


介紹

I na母親
有那麼一雙手,纖細而偉大,從強褓時就擁抱著你,牽著你一步步成長。不畏風雨、不論喜怒哀樂,總是默默給予陪伴,是我們永遠最堅強的後盾。

Mother
Her hands are gentile yet powerful, holding and hiding us through time. Regardless of joy and sorrow, she’s always there for us.

...查看更多 收合

歌詞

i ra CeCay ya Kaiing So fo't i wali wali an
在日出之地孕育了一位女孩
ta ne'k te'k sa nay ko tireng sa fangcal sa neng neng en
黝黑的皮膚 烏黑的長髮 深邃的輪廓 是多麼美麗
ta fe siw san ko ci kang ma la ina to cira a ni ni
當時光飛逝 她已經成為一位母親
Pa i niy han ni ra ko polong ay a wola'h i ta ko wanan
她將畢生所有的愛給予了我

ta la en ta la en ho ka ko
時間能不能慢一點
caay ho pa ka ha fay ka ko ci i na an
我還沒為她做什麼

Wa ma aw pa fe li en ka ko to ki na cecay yan a ci kang
神阿 請你再給我多一次的時間
Pa a raw wen to he'me'k no ma ko
讓她看到我的成功為我驕傲
Pa a raw wen ci i na to wola'h no ma ko
讓媽媽一起分享我的喜悅與快樂

Wa ma aw pa fe li en ka ko to ki na cecay yan a ci kang
神阿 請再給我多一次的機會
a ka tang so'l han a la'en ci ra
請不要太快讓我們分開
Pa ti hi en ho a ko ta nga sa i ka to wan nan ni ra
讓我陪她到離開的那一天

na no ko'h tingay a foke's ta no wofal'd sa to a ni ni
曾經烏黑的長髮已長滿白絲
ya no ci i ce'l lay a ka may, a way sa to ko ce di'y a ni ni
曾經強壯的雙手已漸漸枯瘦

ta la en ta la en ho ka ko
時間能不能慢一點
caay ho pa ka ha fay ka ko ci i na an
我還沒為她做什麼

Wa ma aw pa fe li en ka ko to ki na cecay yan a ci kang
神阿 請你再給我多一次的時間
Pa a raw wen to he'me'k no ma ko
讓她看到我的成功為我驕傲
Pa a raw wen ci i na to wola'h no ma ko
讓母親一起分享我的喜悅與快樂

Wa ma aw pa fe li en ka ko to ki na cecay yan a ci kang
神阿 請再給我多一次的機會
a ka tang so'l han a la'en ci ra
請不要太快讓我們分開
Pa ti hi en ho a ko ta nga sa i ka to wan nan ni ra
讓我陪她到離開的那一天

...查看更多 收合