【Duai Duai Duai!!!】新手村JamJam歌 @ 世界口簧琴音樂節
【Duai Duai Duai!!!】新手村JamJam歌 @ 世界口簧琴音樂節

【Duai Duai Duai!!!】新手村JamJam歌 @ 世界口簧琴音樂節

World

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

【Duai Duai Duai!!!】新手村JamJam歌 @ 世界口簧琴音樂節

【Duai Duai Duai!!!】新手村JamJam歌 @ 世界口簧琴音樂節

元子 YUANZI
元子 YUANZI

  • 編輯推薦


發布時間 2022-09-10


介紹

新手村歡迎
小孩大人新手老手
山豬土狗竹雞
Duai Duai Duai
咚咚咚

就Jam成為桃花源的振動之人

...查看更多 收合

歌詞

這是沒有提供歌詞的歌曲橘

・2 週前

啊~嗚! 瞬間回到現場