I wish I were demo

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

I wish I were demo

張瑋涵

  • 編輯推薦


發佈時間 2011-01-30


歌詞

I wish I were
I wish I were innocent
I wish I were
I wish I were good enough

I wish I had enough time
enough time to keep eyes on you

I wish I I had enough time
enough time to be together with you

...查看更多 收合