07_Utux map(祖靈地圖)_Biru pintasan ni Utux
07_Utux map(祖靈地圖)_Biru pintasan ni Utux

07_Utux map(祖靈地圖)_Biru pintasan ni Utux

Classical莎韻‧DOZO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

07_Utux map(祖靈地圖)_Biru pintasan ni Utux

07_Utux map(祖靈地圖)_Biru pintasan ni Utux

史瓦力音樂
史瓦力音樂

發佈時間 2020-03-21


介紹

-破除恐懼、勇於突破受限的處境
-現代的人想要去哪裡必須依賴GOOGLE MAP,那麼對於泰雅族人來說,祖先所留下來美好的傳統就值得我們去學習與研究,依循祖靈的啟示尋求正確的方向,起身勇敢地出發,當你出發的時候,也受到祖靈的庇護,也讓自己跟族人感到光榮。

...查看更多 收合

歌詞

主歌
s’rux saku qara na tuqiy
skran ’byan yulung, ini slwiy ’sanmu
tpanga rrgyax
cyux inu sngusan mu

前副歌
hutaw lungan su mnglung su ywaw raral
ungat balay kinlokah maku
s’ungat cinnyaxan lungan mu
yal balay ungat ywaw na squliq knan

副歌
’lhaw ’lhaw laqi
aras ta mqas na inlungan, hata la
’lhaw ’lhaw laqi
thuyay su mkaraw babaw hongu utux
laxi ngungu babaw ryax su
klokah! si pqas sglabang lungan su musa

主歌
站在十字路口上的我
雲霧繚繞,看不清道路
重巒疊嶂
目標在何處

前副歌
對過去充滿失望
我真的使不上力
對未來充滿絕望
我好像是一無是處的人

副歌
清醒吧 孩子
我們一起帶著喜樂的心向前走
清醒吧 孩子
你正攀爬在美麗的彩虹橋上
不用對未來感到懼怕
勇敢的 開心的 放心的 向前走吧!

...查看更多 收合


留言