Tshòng-fu̍k-kièu hong (長福橋項)
Tshòng-fu̍k-kièu hong (長福橋項)

Tshòng-fu̍k-kièu hong (長福橋項)

RockKhah-lah Thien-thoi

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Tshòng-fu̍k-kièu hong (長福橋項)

Tshòng-fu̍k-kièu hong (長福橋項)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2021-08-10


歌詞

長福橋項
tshii tshai hō tī fông
自在好地方
tshòng fok khièu hong
長福橋項
tshìn fông thieu sîm liòng
清風透心涼
tshòng fok khièu hong
長福橋項
ngìn lòi iu ngìn vòng
人來又人往
tshòng fok khièu hong
長福橋項
mò tshin ke tshùn kông
無盡的春光
Chorus
ngài he pûn tshi̍t kâ vok thet ke lai e
我係分自家攉忒个倈仔
khon tó sit tsieu ke hói kok
看著夕照个海角
khon tó bak hí ke ngiet kông
看著跋起个月光
kám kak fòng tsông it ì ki vóng
感覺慌張一如既往
Chorus
ngài he pûn tshi̍t kâ vok thet ke lai e
我係分自家攉忒个倈仔
khon tó tsiêu sèn ke tsû vì
看著朝晨个周圍
khon tó bak hí ke ngid thièu
看著跋起个日頭
kám kak fông thòng it ì ki vóng
感覺荒唐一如既往
Bridgemai tshoi ke a phòo
賣菜个阿婆
ngì iû mò mai thú thi
你有沒賣土地
mai mok kiang ke a kô
賣目鏡个阿哥
ngì iû mò mai kông mìn
你有沒賣光明
mai tiâu khat ke AMIS賣雕刻个Amis
ngì iû mò mai kong tshái
你有沒賣光彩
tshut pá hi ke fù tshî tóng
撮把戲个夫妻黨
ngì iû mò mai sin ióng
你有沒賣信仰
tshòng fok khièu hong it ì ki vóng
長福橋項 一如既往

...查看更多 收合