Si (四)
Si (四)

Si (四)

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

發佈時間 2021-04-07


歌詞

詞:張智嘉 曲:張智嘉
一係嗀出來悲傷
二係矻勢仔快樂
三係堪使得結婚
四係該央時出世

門開見東北南西
春夏秋冬乜有四
天圓地方穩定个
喜怒哀樂四種情

輕可仔到三,進到
車有四輪,乜係
馬有四腳,吂係
人有四喜
四四角角四

...查看更多 收合