Gín-á-sî (囡仔時)
Gín-á-sî (囡仔時)

Gín-á-sî (囡仔時)

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Gín-á-sî (囡仔時)

Gín-á-sî (囡仔時)

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉
Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

發佈時間 2021-04-07


歌詞

詞:邱丹霓 曲:邱丹霓、張智嘉
pi-pi-po̍ k-po̍ k 的汽水聲 囥佇耳空邊真響亮
輕輕𠯗(tsi̍p)一下 鼻著汽水芳
大喙啉落去 實在透心涼

這種清涼的記持 一直踮佇我的心
好親像 囡仔時 放學功課寫了𨑨迌(tshit-thô)揣厝邊

欲暗阿媽喝 好轉來食飯
我聽著 三步做兩步緊傱(tsông)轉(tuínn)
為著欲看六點的歌仔戲 洗身軀 門煞袂記得關
暗時簾簷跤(nî-tsînn-kha) 開講擛葵扇
兄弟姊妹睏總舖 心甜甜

...查看更多 收合