Gín-á-sî (囡仔時)demo
Gín-á-sî (囡仔時)demo

Gín-á-sî (囡仔時)demo

Rock ・ 0?Demo all demo

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Gín-á-sî (囡仔時)demo

Gín-á-sî (囡仔時)demo

siàu-lú khah-lah/少女卡拉
siàu-lú khah-lah/少女卡拉

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-12-28


歌詞

囡仔時
                         詞 Tan nî 201803
V:
pi-pi-po̍k-po̍k的 汽水聲
囥佇耳空邊        真響亮
輕輕tsi̍p一下      鼻著汽水芳
大喙啉落去        實在透心涼

這種清涼的記持
一直踮佇我的心
好親像  囡仔時 
放學功課寫了 tshit-thô揣厝邊

C:
欲暗阿媽喝 好轉來食飯
我聽著  三步做兩步緊tsông轉
為著欲看六點的歌仔戲
洗身軀  門煞袂記得關

暗時nî-tsî-跤  開講擛葵扇
兄弟姊妹睏總舖  心甜甜

...查看更多 收合


留言