Tshue Li
Tshue Li

Tshue Li

Rock ・ TO̍K-LI̍P DĒMO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

siàu-lú khah-lah/少女卡拉

發佈時間 2017-08-31


介紹

▎遺失在黑暗中的東西,縱使天亮了,也杳無蹤跡。(tshuē--lí/揣--你)

...查看更多 收合

歌詞

詞:ông huē bûn
曲:n̂g tí ka
編曲:Harborten

月暗暝
gue̍h-àm-mî
雨無滴
hōo bô tih
照無日頭
(tsiò) bô ji̍t-thâu
看無星
khuànn bô tshinn
烏雲薄縭絲
oo-hûn po̍h-lî-si
毋敢喘氣
m̄-kánn tshuán-khuì
你講…
lí kóng…
閣看天時
koh khuànn thinn-sî

佇遮
tī tsia
瞌瞌微微
(kheh-kheh bui-bui)
草仔鮮鮮
tsháu-á tshinn-tshinn
佇遮
tī tsia
立春、雨水
li̍p-tshun、ú-suí
(無凍露水
bô tàng lōo-tsuí)
我猶是
guá iáu-sī
鼻無你的芳味
phī bô lí ê phang-bī
你佇佗位?
lí tī tó-uī?

月光暝
gue̍h kng-mî
風微微
hong bî-bî
雨綿綿
hōo mî-mî
春風甜甜
tshun-hong tinn-tinn
揣無你
tshuē bô lí
是我眠眠
sī guá bîn-bîn
看你近近
khuànn lí kīn-kīn
烏影輕輕
oo-iánn khin-khin
白雲軟sìm-sìm
pe̍h-hûn nńg-sìm-sìm

佇遮
tī tsia
瞌瞌微微
(kheh-kheh bui-bui)
草仔鮮鮮
tsháu-á tshinn-tshinn
佇遮
tī tsia
立春、雨水
li̍p-tshun、ú-suí
(無凍露水
bô tàng lōo-tsuí)
我猶是
guá iáu-sī
鼻無你的芳味
phī bô lí ê phang-bī
你佇佗位?
lí tī tó-uī?

驚蟄鑠鑠
kinn-ti̍t sih-sih
閹雞無啼
iam-ke bô thî
驚蟄鑠鑠
kinn-ti̍t sih-sih
閹雞無啼
iam-ke bô thî

佇遮
tī tsia
瞌瞌微微
(kheh-kheh bui-bui)
草仔鮮鮮
tsháu-á tshinn-tshinn
佇遮
tī tsia
立春、雨水
li̍p-tshun、ú-suí
(無凍露水
bô tàng lōo-tsuí)
我猶是
guá iáu-sī
鼻無你的芳味
phī bô lí ê phang-bī
你佇佗位?
lí tī tó-uī?

...查看更多 收合


留言