kha poo 104(demo)
kha poo 104(demo)

kha poo 104(demo)

RockTO̍K-LI̍P DĒMO

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Siàu-lú khah-lah/少女卡拉

發佈時間 2017-08-29


介紹

▎人生起起落落的境遇,往往無法如預期般順遂。(kha-poo/跤步)

...查看更多 收合

歌詞

詞:ông huē bûn
曲:n̂g tí ka
drums:滕
guitar:葉來發

懸懸低低
kuân-kuân kē-kē
一步一步
tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo
起起落落
khí-khí-lo̍h-lo̍h
放放
hòng-hòng

低低的路低路
kē-kē ê lōo kē-lōo
歹歹的路歹路
pháinn-pháinn ê lōo pháinn-lōo
活活的路活路
ua̍h-ua̍h ê lōo ua̍h-lōo
趨趨的路落雨
tshu-tshu ê lōo lo̍h-hōo

趨趨的雨過車路
tshu-tshu ê lōo kuè tshia-lōo
趨趨的路粗粗
tshu-tshu ê lōo tshoo-tshoo
粗粗的路烏烏
tshoo-tshoo ê lōo oo-oo
烏烏的跤步
oo-oo ê kha-pōo
澹漉漉
tâm-lok-lok

低路行無步
kē-lōo kiânn bô pōo
歹路澹糊糊
pháinn-lōo tâm-kôo-kôo
行路四界?
kiânn-lōo sì-kè tòo
沿路無出路
iân-lōo bô tshut-lōo
氣惱
khì-lóo

洘洘的雨相出路
khó-khó ê hōo sio-tshut-lōo
洘洘的路慒慒
khó-khó ê lōo tso-tso
慒慒的路塗塗
tso-tso ê lōo thôo-thôo
塗塗的跤步
thôo-thôo ê kha-pōo
焦涸涸
ta-khok-khok

...查看更多 收合