Pink品客-聽我想你
Pink品客-聽我想你

Pink品客-聽我想你

Pop

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Pink品客-聽我想你

Pink品客-聽我想你

陳品客
陳品客

發布時間 2016-07-01


介紹

排灣族語創作

...查看更多 收合

歌詞

Sa's mer nai gan da Shin i da Nan's nai,
Pu wai sung du chu ga, Mai ya ma pu va hong ja na gen,
A gu Jin a yan Ban ji Lu la, Ja gu gu i ma
A gu Jin a yan Ban ji Lu la, Da bu Lu Wu wa gan
Yi ye yang ha wu wai yi yang
Yi ye yang ha wu wai yi yang
翻譯稿:
我想唱一首歌
一首思念你的歌
你現在過得好嗎
不要為我們操心
我最親愛的你 有沒有回來過 摸摸我的手
我最親愛的你 有沒有回來過 再抱一抱我

...查看更多 收合