According to your device's language settings, we also offer English (Global).
12.All the same
12.All the same

12.All the same

Hip hop / Rap桃皮搗蛋

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

12.All the same

12.All the same

桃子A1J
桃子A1J

  • 編輯推薦


發布時間 2023-07-19


介紹

歌曲名稱Song Title|All the same
詞Lyricist|桃子A1J
曲Composer|桃子A1J
製作人Producer|桃子A1J、LuLU吳昱儒
配唱Vocal Producer|桃子A1J、LuLU吳昱儒
和聲Background Vocals|桃子A1J
編曲Arrangement|Diiton滴燙
錄音師Recording Engineer|LuLU吳昱儒
錄音室Recording Studio|Lu音室
混音師Mixing Engineer|LuLU吳昱儒
執行製作Production Assistant|桃子A1J

...查看更多 收合

歌詞

Hook:
guess that we're all the same
沒什麼不一樣
不同起點 but all the same
的終點又怎樣

別想鑽牛角尖
視角該翻新篇
guess that we're all the same
現在打破你的想像

Verse 1:
vác balo lên và đi
(背上背包)
tìm điều gì khác ngoài kia mặc cho nhiều khi
(尋找在外面不同的地方儘管)
còn buồn sầu đắng đo và nghĩ suy
(還有很多顧慮)
gạt hết âu lo rồi bước tiếp đi
(把憂慮放一旁繼續前進)

在天空某處某個另一頭
是否還會有人還想念我
把熟悉的 拋在身後
擁抱了新的憂愁

不同的人事 物
不同的層次
不同的腳步速度
在相同的城市

旅行的意義 有多少人能懂
歸屬在哪裡 還在尋找探索

Hook:
guess that we're all the same
沒什麼不一樣
不同起點 but all the same
的終點又怎樣

別想鑽牛角尖
視角該翻新篇
guess that we're all the same
現在打破你的想像

Post-chorus:
we're we're we're all the same
別想再鑽牛角尖
we're we're we're all the same
視角該翻新一篇

Verse 2:
it's all the same all the same
cùng trong 1 thế giới mình chẳng khác là bao nhiêu
(在同一個世界我們並沒有多少差別)
cần gì phải chia chác đừng phản bác rồi lại kiêu
(不需要分類請別反駁然後傲嬌)
cũng chẳng phải gì khác mà mặc xác no excuse
(也不是什麼其他的讓你無視放置身外)

no no 就放大心來接受
新世界 it will show
新的視野 you will know
快跟上 別回頭

沒什麼差別 nothing more to say
放下了偏見 something ‘bout to change
錯頻變和諧 時代翻了頁
迎接全新的一面

沒什麼差別 nothing more to say
放下了偏見 something ‘bout to change
容納了意見 牽起了線
迎接新的一面

Hook:
guess that we're all the same
沒什麼不一樣
不同起點 but all the same
的終點又怎樣

別想鑽牛角尖
視角該翻新篇
guess that we're all the same
現在打破你的想像

Post-chorus:
we're we're we're all the same
別想再鑽牛角尖
we're we're we're all the same
視角該翻新一篇

...查看更多 收合