According to your device's language settings, we also offer English (Global).
9.They don't really care(about us) ft. Lulu
9.They don't really care(about us) ft. Lulu

9.They don't really care(about us) ft. Lulu

Hip hop / Rap桃皮搗蛋

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

9.They don't really care(about us) ft. Lulu

9.They don't really care(about us) ft. Lulu

桃子A1J
桃子A1J

  • 編輯推薦


發布時間 2023-07-19


介紹

歌曲名稱Song Title|They don't really care (about us)
詞Lyricist|桃子A1J、LuLU吳昱儒
曲Composer|桃子A1J、LuLU吳昱儒
製作人Producer|桃子A1J、LuLU吳昱儒
配唱Vocal Producer|桃子A1J、LuLU吳昱儒
和聲Background Vocals|桃子A1J、LuLU吳昱儒
編曲Arrangement|lilBin小彬
錄音師Recording Engineer|LuLU吳昱儒
錄音室Recording Studio|Lu音室
混音師Mixing Engineer|LuLU吳昱儒
執行製作Production Assistant|桃子A1J

...查看更多 收合

歌詞

Verse 1:
他們 懶得 care
對話 懶得 接
要不 take a break 在相同的世界 頻率卻都沒有在相連 你說
我們的色階 沒一點特別
夢想太過遙遠 光源熄滅 快降落地面

說的話 都算什麼歪道理
腦袋空 思路偏崎嶇
爸媽說我要學會爭氣
你問我怎麼會沒生氣
cuz 同樣的話術是要講幾遍
I'll do it my way stop talking nonsense

Hook:
they don't really care
they don’t really care about us
我不在乎你的回答
they don't really care
they don’t really care about us
反正沒有標準解答

they don’t really they don’t really care X 2
they don’t really they don’t really care about us
才沒有時間
才沒有時間停歇

Verse 2:
逐工攏睏袂飽
Ta̍k-kang long khùn bē pá
為著理想來拍拚甲 半暝仔
Ūi-tio̍h lí-sióng lâi phah-piàⁿ kah pòaⁿ-mî-á
歹勢我 無遮爾簡單火就化
Pháiⁿ-sè góa bô chiah-nih kan-tan hóe tiō hoa
就算無挺我
tiō sǹg bô thēng góa
過你的生活
kòe lí ê seng-oa̍h
無礙著你 就勿吵
Bô gāi tio̍h lí tiō mài-chhá
衫褲穿乎扦
Saⁿá khò͘chhēng ho͘ chhoaⁿ
出門就騎著兩輪仔
chhut-mn̂g tiō khiâ tio̍h nn̄g-lián-á
外頭的天氣痟熱
Gōa-thâu ê thiⁿ-khì siáu-loa̍h
做家己袂驚人來看
chò ka-tī bē kiaⁿ-lâng lâi khòaⁿ
每一暗徛佇鏡的頭前問家己
Múi chi̍t àm khiā tī kiàⁿ ê thâu-chêng mn̄g ka-tī
我的人生毋是欲為著誰來活
Góa ê jîn-seng m̄-sī beh ūi-tio̍h siáng lâi oa̍h

別在乎
卻總在夜裡哭
迷了路
只能自己承受孤獨
再繼續探路

Hook:
they don't really care
they don’t really care about us
我不在乎你的回答
they don't really care
they don’t really care about us
反正沒有標準解答

they don’t really they don’t really care
they don’t really they don’t really care
they don’t really they don’t really care about us
才沒有時間
才沒有時間停歇

Bridge:
終點 有多遠
抬頭也未必看得見
劃破 這冬夜
太陽照亮了每一條街
你不需理解
我做的選擇
cuz you never really care

Hook:
they don't really
they don't really care about us
they don't really
they don't really care about us

they don't really
they don't really really care about
they don't really
they don't really really care about
they don't really
they don't really really care about us
uh uh oh oh uh oh oh

...查看更多 收合