《月夜的小路》
《月夜的小路》

《月夜的小路》

World

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

《月夜的小路》

《月夜的小路》

Ông Tsì-liông
Ông Tsì-liông

發佈時間 2012-05-12


介紹

作者:杜建坊
朗讀者:Ông Tsì-liông

...查看更多 收合

歌詞

《月(ge̍h)夜的小路》

有影好聽!可惜『迎暗』不中 不台,是敗筆。原作 敢按爾寫?

若愛月夜 个意象,合音「下昏暗」寫作「盈暗ing5-am3」合(kah)音 閣有意境。

曲跤 傷少年,字音 攏臭奶呆。

入聲字 有个唱走精:月色 特別青,「特別」唱te-pe,掠做是「茶耙」青。

n/ng亂去:你我 相(sio)牽 趁月暝,「趁」than3唱做thang3(痛)。

月娘 帶潤味,啥乜 號做「帶潤味」?

一桱(kìnn)歌 總=仔 佮共=仔 即100外字 爾爾,音 鬱乎伊正 敢毋好?

...查看更多 收合


留言

Ông Tsì-liông

Ông Tsì-liông・8 年前

杜老師:Ông Tsì-liông先生唸--个

一字一字,一句一句;清ˇ清(tshing35 tshing),明ˇ明,緊慢閣好勢。起動汝,多謝。

就是有一字,無斟酌着。特別,个「特」是收舌頭[喉音]K;tek8/tiek8。毋是舌尖it (tit8)。

按爾唸,袂曉台文个人,敢有理由講看無?