黑白的战斗
黑白的战斗

黑白的战斗

Hip hop / Rap纯原创 Original

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

黑白的战斗

黑白的战斗

>>>>> JR Fog
>>>>> JR Fog

  • 編輯推薦


發布時間 2011-08-29


歌詞

黑白的战斗

作词、作曲、编曲、演唱:JR Fog(霍嘉骏)

这里是JR
make the track sharp
make the beat funky and dig the Hiphop
别说废话 容纳不下 垃圾的说唱会让人退化
its a real problem 他们叫我 fuck em
矫正麦克风 让他们 去吃肠粉
画面尚未完整 总要人完成
我拿起麦克风 就会唱出经典的 版本
低调是让 他们露出马脚
我看你要往哪跑 顺势把你打倒
平时话少 是因为歌曲说的话多
我不耍花招 因为他们赶不上我
im back back to the hardcore game
九零年的rapper remember the name
这是"J" to the "R" from the "F" to the "O" " G"
别的不想 只想干掉那个第一

你可以不喜欢
但我必须唱
黑白的战斗
要继续上

你可以不喜欢
但我必须唱
保持自我的态度
要继续funk

曾经的我 他们全都不会当回事
现在对我笑 还嘛都在装没事
都在装蛋 想要拜我为师
整天吹你玩说唱 还真当人白痴
whats in the game?
你永远都不会
这种态度 最多当一只乌龟
做人太狗腿 只配流口水
赶紧卸掉你的装 不要在这里臭美
自我 不等于自私 而等于自己
执着 不等于固执 而等于深信
你想要取真经 必须上西天
你想要受尊敬 必须先受贬
you know man
这是黑白之战
战场以外的人们全部统称为智障
我不需要翅膀 我只需要mic
黄皮肤的加入 smackin' your wife

你可以不喜欢
但我必须唱
黑白的战斗
要继续上

你可以不喜欢
但我必须唱
保持自我的态度
要继续funk

你来到深圳会看到很多他们叫做funkheads
听歌不会点头只会摇头的dumbass
他们活的年代现在还在放着disco
悲哀的就是他们全都还是kids , yo..
what's going ON is me.
as metter of fact 该问whats wrong with me
我把Hiphop带上舞台
让他们都像 傻仔
我说的话 你要听清楚甘mark低
我中意乱来 转移话题
好似努力甘揾钱
然后努力甘倒米
努力甘扮野但系你先坐低
大家都有眼睇 边个系傻 hi

你可以不喜欢
但我必须唱
黑白的战斗
要继续上

你可以不喜欢
但我必须唱
保持自我的态度
要继续funk

...查看更多 收合


Emm85580

Emm85580

2020 聽到 還是喜歡

吠字輩

吠字輩

這首真的太棒了!請問有開放載點或購買的方式嗎?

maxlau

maxlau

100分,一個香港DJ...聽到呢個FLOW.好開心,CHINA YO YO!!!!

努力甘扮野但係你先坐低
大家都有眼睇邊個系傻西 !!