According to your device's language settings, we also offer English (Global).
Mooni - 夢中只有我
Mooni - 夢中只有我

Mooni - 夢中只有我

Singer / Songwriter

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Mooni - 夢中只有我

Mooni - 夢中只有我

Mooni
Mooni

  • 編輯推薦


發布時間 2024-06-29


介紹

Hi 各位這是Mooni的第一首台語創作曲《夢中只有我》已發行到各串流音樂平台
這次的製作跟編曲也是由厲害的Bear Lew熊哥一起合作
在N年前入圍南面而歌後就一直放著
後來就想這些音檔收在電腦裡也很可惜
於是在我澳打的期間就想發行它們
因此除了這首以外,後面還會陸續發布一些歌,不確定有沒有人期待或是需要這些聲音,但我只是盡可能的將感受寫下紀錄,那些時而喜悅時而憂鬱的心情,期待能因此找到知音。
串流收聽:https://lit.link/en/moonisong
-
這首歌是關於一個很黑很孤獨的夢
每個人終究必須一個人去面對所有的未知與恐懼
我們擁有那些好的回憶一直留在心底
這代表著那些愛你的人們也不曾消失過
-
創作故事:
自從對我童年而言很重要的阿公過世以後,剛好做了那樣的一個惡夢,一片黑黑的,沒有人,一個人孤獨地走著。
也許每個人生在都是孤獨的,沒有誰能永遠時時刻刻陪伴誰,除了自己。
被催眠的時候,我進入一扇門來到了阿公過世的那時候,我成為阿公的靈魂角色去跟童年的自己對話,抱著還年幼的她,我告訴她:「我很愛你,不管我去到什麼地方都不會改變。」 我以阿公的身份擁抱了我自己,這好像在隱喻著,阿公一直沒有消失,一直存在我的靈魂裡,儘管我是一個人走,也帶著這些回憶、這些愛我的人給我的祝福和勇氣繼績前行,我也會一直陪伴著我自己。
-

歌曲目前已上架到各平台,適合孤獨的時候聽,也許能帶給你一些前進的勇氣。
也邀請喜歡這首歌的人們用分享的力量,支持我們繼續創作~~

...查看更多 收合

歌詞

我毋知影 你佇佗位

我毋知影 我佇佗位

自啥乜時 來到這位

這是啥物所在

夢中只有我佇遮

烏暗的路 看袂清

無人佇遮 共阮做伴

我心內只有驚惶

我毋知影 欲對叨去

我毋知影 欲轉去佗位

啥物時陣 會當轉去

離開這個所在

夢中只有我佇遮

烏暗的路 看袂清

無人佇遮 共阮做伴

我心內只有驚惶

夢中只有我佇遮

烏暗的路 看袂清

無人佇遮 共阮做伴

我心內只有驚惶

夢中只有我一人

烏暗的路 家己行

無人的世界 益有我

我心內不再驚惶

我心內不再驚惶

...查看更多 收合