According to your device's language settings, we also offer English (Global).
陳玉霞、張三妹-守牛調 (滿州風光)
陳玉霞、張三妹-守牛調 (滿州風光)

陳玉霞、張三妹-守牛調 (滿州風光)

Folk張三妹

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

陳玉霞、張三妹-守牛調 (滿州風光)

陳玉霞、張三妹-守牛調 (滿州風光)

滿州聲音博物館(滿州民謠 Manzhou Ballad)
滿州聲音博物館(滿州民謠 Manzhou Ballad)

發布時間 2020-10-04


介紹


歌詞

演唱:陳玉霞、張三妹
彈奏:陳玉霞、張三妹
作詞:鍾明昆
作曲:守牛調

歌詞:
太平洋水清悠悠嘞
台灣南端有滿州嘞
山明水秀風景美嘞
四季如春好居留嘞

滿州出名佳樂水嘞
奇岩怪石一大堆
隨緣隨意慢慢遊嘞
日日月月好遊賞嘞

滿州出有好山頭嘞
一隻大象對靈猴嘞
大象靈猴顧鄉口嘞
滿州溪水萬年流嘞

滿州東平溪仔口嘞
神鷹展翅罩山頭
年年國慶飛鷹到嘞
親像遊子返來宅嘞
親像遊子返來宅嘞

滿州地理真奇巧嘞
南北各有風吹砂嘞
落山風停砂成山嘞
落山風起砂平坦嘞

滿州奇景南仁山嘞
三千草木歸一山
南仁湖底有清泉嘞
鴛鴦水鴨好做伴嘞
鴛鴦水鴨好做伴嘞

滿州山脈兩邊形嘞
一條大溪透山城嘞
地震若來有山聲嘞
風颱欲來有湧聲嘞

滿州山龍南北行嘞
出有奇景分水嶺
嶺頂牛母叫子聲嘞
嶺腳歌聲滿山城嘞
嶺腳歌聲滿山城嘞

...查看更多 收合