In-ūi lán(因為咱)Demo

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

In-ūi lán(因為咱)Demo

皮格子 leatherlattice

  • 編輯推薦


發佈時間 2018-12-02


歌詞

我知影 你會煩惱
未來ê路 不知欲按怎行
我知道 你會憂愁
心肝結歸丸 哭不出聲

但是你ài知道
你不是孤單ê一個人
但是你要知道
你不是孤單ê一個人

就算是逆風ê時
就算是落雨ê時
就算是黑暗ê時
咱lóng袂失志
就算hô看無ê時
就算hô糟蹋ê時
就算是落魄ê時
咱lóng袂放棄

因為咱是這塊土地ê囡仔
遮ê海才是海 遮ê山才是山
因為咱是這塊土地ê囡仔
遮ê人不是憨 是咱無夠大聲

因為咱
唱liáu無夠大聲

我知影 你會煩腦
未來ê路 不知欲按怎行
但是免驚惶
你袂孤單
未來ê路 咱鬥陣行

...查看更多 收合