According to your device's language settings, we also offer English (Global).
拍咳啾
拍咳啾

拍咳啾

World咱的歌:台語囡仔歌創作專輯

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

咱的歌:台語囡仔歌創作徵選

發布時間 2024-01-06


介紹

詞 廖博儀
曲 廖博儀
演唱 廖博儀、穆宣名
編曲 黃培育
製作 黃培育

【創作理念】
用貼近現實生活的歌詞來引起共鳴,讓小朋友能實際感受到生病看醫生、乖乖吃藥,也不再那麼恐懼冷冰冰。期待音樂帶給他們能正向的去面對生病這件事。

...查看更多 收合

歌詞

哈啾 哈啾 拍咳啾
規身軀攏軟荍荍
哈啾 哈啾 拍咳啾
規身軀攏軟荍荍

鼻水一陣流完閣一陣
破病感冒一直感覺腦鈍鈍
發燒頭疼規暝攏無睏
喙罨掛好趕緊趕緊來出門

醫生護士對我笑文文
叫我免驚 褲就趕緊褪
準備注射 講欲注尻川
哎唷哎唷
疼甲只好叫amen

哈啾 哈啾 拍咳啾
規身軀攏軟荍荍
哈啾 哈啾 拍咳啾
規身軀攏軟荍荍

上乖的囡仔聽母仔勸
乖乖食藥仔著愛照三頓
才會當較緊好起來
佮同學
做伙讀冊 做伙耍

...查看更多 收合