2014.11.02上帝我牧者
2014.11.02上帝我牧者

2014.11.02上帝我牧者

Religion2014教會詩班獻詩集

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

2014.11.02上帝我牧者

2014.11.02上帝我牧者

alim
alim

發佈時間 2014-11-18


歌詞

~ 神是我牧者 ~
上帝我牧者,我無欠缺; 祂互我臥佇真青翠的草埔,
祂導我佇安靜水邊,互我靈魂精英. 為著祂的名祂來導我行義的路.

我雖然行過死亡蔭影蓋滿的山谷, 我也不驚災害,
因為祢顧我; 祢的槌祢的柺攏安慰我, 安慰我.

佇我大對敵面前祢為我, 來排列坐桌的大筵席;
祢用油抹我的頭殼,使我福杯滿滿.
恩典與慈悲的確欲隨我 隨我到我一世人,
我的一生一世攏欲居起佇耶和華的厝到永遠!

...查看更多 收合


留言