J.C.C

音樂人

1982年生
1986年開始學琴
1997年前往加拿大定居
1998年發行第一張專題“被K”
2000年贏得全球創作大賽冠軍
2001年Clarkson高中畢業
2002年就讀於York University 音樂系 BFA Specalist
2002 年發行第二張專輯“Back To Me”
2002 年成立JCC錄音混音室
2002年正式福茂唱片公司簽約
2003 年擔任上硯雜誌社音樂製作人
2003 年出版天使書原聲帶
2004 年出任多倫多大學戲劇社音樂總監
2005年續任多倫多大學戲劇社音樂總監
2006 年York University 音樂系BFA 學士畢業, 獲得Digital Art & Multi-displinary art 證書職照
2006 年 就讀NYU紐約大學音樂科技碩士.
2006年出任NYU紐約大學音樂助教.

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0