According to your device's language settings, we also offer English (Global).
5.〈花巷〉Hue-Hāng
5.〈花巷〉Hue-Hāng

5.〈花巷〉Hue-Hāng

Folk裝咖人Tsng kha lâng《夜官巡場 Iā Kuan Sûn Tiûnn》

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

5.〈花巷〉Hue-Hāng

5.〈花巷〉Hue-Hāng

裝咖人
裝咖人

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2021-11-15


介紹

詞:張嘉祥 Tiunn Ka-siông
曲:嚴振峰 Yan zeng fung、朱雨民 Mills Chu
編曲:朱雨民 Mills Chu

主唱1 Vocal1:張嘉祥 Tiunn Ka-siông
主唱2 Vocal2:戴睿駿 Dai Dai
木吉他 Acoustic Guitar:朱雨民 Mills Chu
電吉他 Electric Guitar:朱雨民 Mills Chu
貝斯 Bass:游迪堡 De Bao
爵士鼓 Drum:李沅諺 Lí Guân-gān

錄音師 Recording Engineer:徐振程 Jason Hsu、朱雨民 Mills Chu、張嘉祥 Tiunn Ka-siông
錄音室 Recording Studio:玉成戲院錄音室、花聲客廳
混音師 Mixing Engineer:PhilipF
混音錄音室 Mixing Studio:PhilipF Sounds Studio
母帶後期工程師Mastering Engineer:徐振程 Jason Hsu
母帶後期錄音室Mastering Studio:玉成戲院錄音室

...查看更多 收合

歌詞

我聽講較早門前有一條 花芳的街尾
清清芳芳 行去廟口 雙手捀(phâng)花欉
看著伊徛佇門口恬恬插胳(tshah-koh)面紅紅 
一雙捀花的手 驚甲袂振動

我聽講較早門前有一條 花燈的街尾
清清光光 行去廟口 雙手捀花叢
看著伊徛佇門口恬恬插胳(tshah-koh)手面紅紅 
一雙捀花的手 微微仔動

彼工伊講伊欲離開 送伊去月台
本底逐月日批(phe)紙閣攏會寄來
漸漸無再等待 我心內按奈(àn-nāi)
敢講會永遠袂轉來

我想我也是會等待 等伊倒轉來

...查看更多 收合