3.〈羅漢〉Lô-Hàn
3.〈羅漢〉Lô-Hàn

3.〈羅漢〉Lô-Hàn

Folk裝咖人Tsng kha lâng《夜官巡場 Iā Kuan Sûn Tiûnn》

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

3.〈羅漢〉Lô-Hàn

3.〈羅漢〉Lô-Hàn

裝咖人
裝咖人

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2021-11-15


介紹

詞:張嘉祥 Tiunn Ka-siông
曲:嚴振峰 Yan zeng fung、朱雨民 Mills Chu
編曲:朱雨民 Mills Chu
製作人:嘉木郎 Jiamulang

主唱 Vocal:張嘉祥 Tiunn Ka-siông
和聲 Backing Vocal:戴睿駿 Dai Dai
木吉他 Acoustic Guitar:朱雨民 Mills Chu
電吉他 Electric Guitar:朱雨民 Mills Chu
貝斯 Bass:游迪堡 De Bao
爵士鼓 Drum:李沅諺 Lí Guân-gān
吹甲Tshue-Kah:張嘉祥 Tiunn Ka-siông

混錄音師Mixing/Recording Engineer:嘉木郎 Jiamulang
混錄音室Mixing/Recording Studio:花聲客廳
母帶後期工程師Mastering Engineer:徐振程 Jason Hsu
母帶後期錄音室Mastering Studio:玉成戲院錄音室
特別感謝:亞妶多媒體有限公司–劉正義

...查看更多 收合

歌詞

風定水岸 近倚草山
雺霧貼佇山壁 水鬼佮人相倚

羅漢撒酒 魚仔佮船恬恬無聲
天地是遐爾仔闊
人佮人欲按怎相倚

無風水岸 行過草山
日頭是已經落山 山頂月娘戇戇仔看

羅漢捾酒 一山[足百]過一山
船隻是遐爾仔大 話講袂出喙 哪會一聲就喊煞

風定水岸 近倚草山
雺霧貼佇山壁 水鬼佮人相倚

風定水岸 近倚草山
雺霧貼佇山壁 水鬼佮人相倚
船隻是遐爾仔大
羅漢撒酒 魚仔佮船恬恬無聲

...查看更多 收合


radiozeke

radiozeke・4 個月前

Metallica 的吉他感😭

Kuatsibin

Kuatsibin・6 個月前

好听 加油

大大大優惠

大大大優惠・7 個月前

這首的正式版更讓人驚豔了