七星續命燈
七星續命燈

七星續命燈

Hip hop / Rap ・ 除富聯

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

七星續命燈

七星續命燈

崩口碗
崩口碗

  • 編輯推薦


發佈時間 2020-02-08


介紹

崩口碗&早熟童謠
最新仇富系列【除富聯】
MV:
https://www.youtube.com/watch?v=40ThXvotdP0

曲詞編:崩口碗
MV&動作、美術指導 : 拾伍號&賽伯
攝影:賽伯
剪接:Hugo Fu
混音:Hugo Fu

...查看更多 收合

歌詞

七星續命燈 患難見情真
七星續命燈 熄燈有錢分
七星續命燈 患難見情真
爸爸就釘 你咪兩頭騰

(喂你做乜行咁近)我偏要行咁近呀
你老竇我有份 身家理應齊齊分
(喂你做乜行咁近)你老公我有份
同你晚晚分房瞓

姨太好儀態 合法包二奶
姨太好儀態 合法包三奶
姨太好儀態 合法包四奶
一生風流 一身兒女債

七星續命燈 患難見情真
七星續命燈 熄燈有錢分
七星續命燈 患難見情真
爸爸就釘 你咪兩頭騰

眾興家請平身 唔好咁猴禽
人未釘 腳未伸 棺材蓋未㩒
未出殯先興奮 勒曼醫院人造人
重金禮聘買肉身 未駛旨意食夾棍

清明時節果頭近 床上老人欲斷魂
借問身家幾時分 冚家等你瓜老襯

清明時節雨紛紛 路上窮人欲斷魂

...查看更多 收合


留言