嘸驚 (Demo)
嘸驚 (Demo)

嘸驚 (Demo)

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

嘸驚 (Demo)

嘸驚 (Demo)

YenChiKe
YenChiKe

  • 李吉他2012校園創作大獎賽【彈唱創作組】


發布時間 2012-09-24


介紹

黯時下班 人海茫茫
看你一人站在那
他鄉打拼 無依無靠
為著前程與將來

時機歹歹 社會冷暖
怎會學校老師都不曾教
點着一支 手中的菸
嘴內吐出看無將來的霧

朋友 你不要嚥氣
有什麼事情我來陪你

來看那片山 唱阮自己的歌
心情輕鬆 放齁快活
憂悶的事 心內的亂
嚨暫時放齁煞

來看那片海 唱久嘴都不會乾
不管將來風雨有多大
傷心的事 心內的煩
燒酒落喉明天來操煩

朋友 你不要嚥氣
有代誌我來陪你
心裡的事就要說出嘴

來看那片山 唱阮自己的歌
心情輕鬆 放齁快活
憂悶的事 心內的亂
嚨暫時放齁煞

來看那片海 唱久嘴都不會乾
不管將來風雨有多大
傷心的事 心內的煩
燒酒落喉明天來操煩

什麼煩惱免驚 因為阮在這
有什麼困難 阮做你的靠山
目屎擦掉 腳踩齁正
日頭出來 作伙來打拼

...查看更多 收合

歌詞

黯時下班 人海茫茫
看你一人站在那
他鄉打拼 無依無靠
為著前程與將來

時機歹歹 社會冷暖
怎會學校老師都不曾教
點着一支 手中的菸
嘴內吐出看無將來的霧

朋友 你不要嚥氣
有什麼事情我來陪你

來看那片山 唱阮自己的歌
心情輕鬆 放齁快活
憂悶的事 心內的亂
嚨暫時放齁煞

來看那片海 唱久嘴都不會乾
不管將來風雨有多大
傷心的事 心內的煩
燒酒落喉明天來操煩

朋友 你不要嚥氣
有代誌我來陪你
心裡的事就要說出嘴

來看那片山 唱阮自己的歌
心情輕鬆 放齁快活
憂悶的事 心內的亂
嚨暫時放齁煞

來看那片海 唱久嘴都不會乾
不管將來風雨有多大
傷心的事 心內的煩
燒酒落喉明天來操煩

什麼煩惱免驚 因為阮在這
有什麼困難 阮做你的靠山
目屎擦掉 腳踩齁正
日頭出來 作伙來打拼

...查看更多 收合