According to your device's language settings, we also offer English (Global).
08 揣啊揣
08 揣啊揣

08 揣啊揣

Folk

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

08 揣啊揣

08 揣啊揣

農村武裝青年
農村武裝青年

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2018-05-17


歌詞

天空 海洋 山嶺 河流  田園 老樹 古厝 祖先仔ê智慧
天空 海洋 山嶺 河流  田園 老樹 古厝 祖先仔ê智慧
 
老祖先你傳承ê智慧 踮在土地上千百萬年
用伊ê身軀 用伊ê性命 一點一滴 慢慢仔leh生活
 
思啊想啊起~走揣gún祖先仔ê記持
思啊想啊起~囝孫仔lán ê跤步是beh行tuì佗位去
思啊想啊起~揣啊揣 揣lóng無 揣無轉--去ê路tī佗位
 
揣啊揣 揣啊揣 揣無厝地來傳家
吹啊吹 吹啊吹 吹熄了公媽廳ê火
行啊行 beh行去佗位 只賰一堆破碎ê老厝瓦
 
思啊想啊起~走揣gún祖先仔ê記持
思啊想啊起~囝孫仔lán ê跤步是beh行tuì佗位去
思啊想啊起~有請祖先仔你著愛來保庇ooh
 
保庇囝孫雙跤徛tī家己溫暖ê家園
有家己ê身軀 家己ê思想 家己ê文化kap語言
有家己ê生活 家己ê主張 家己ê尊嚴 家己ê土地

...查看更多 收合