4U(pyy8JCY 4EVER)
4U(pyy8JCY 4EVER)

4U(pyy8JCY 4EVER)

Hip hop / Rap

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

4U(pyy8JCY 4EVER)

4U(pyy8JCY 4EVER)

JarStick
JarStick

發佈時間 2010-07-20


歌詞

這是沒有提供歌詞的歌曲   M、elon.

M、elon.・11 年前

想原来我刚开始做勒时候。也是打算给我勒她送上一首生日礼物。日 !!做不好也没时间做!遗憾啊! 现在想起真勒太瓜了