Pure Gold
Pure Gold

Pure Gold

Hip hop / Rap

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Pure Gold

Pure Gold

Dr.song達特松
Dr.song達特松

發佈時間 2020-12-13


歌詞

[Verse1]
省點力
Drink some beer
不如意 閃邊去
沒什麼能打亂我的心
我的心跟著風搖曳
This vibe is not a fantasy
guá siūnn bueh khuànn tio̍h lí (我想要看到你)
guá khì ê sóo tsāi lóng bô bo̍k ti̍k (我去的地方都沒目的)
tsí iàu kā lí tsò hué hit ê khi móo tsih (只要跟你在一起那個心情)
Will get a high high key

[PreHook]
Paper rolling
Camera rolling
Imagine a million in the pocket
And my clothes is fancy
Maybe bring a puppy and pussy
炙手可熱的機運
像是歇斯底里
Can't stop my feet
就這樣 Let's drop the beat

[Hook]
Prue gold life
My golden life
Prue gold life
Prue gold life
My golden life
Prue gold life

[Verse2]
Hold on baby
先別著急
人生如戲
何必要那麼拘謹
Gold digger
Whatever
999純的Gold
塞進你的褲頭
現在你走
別再煩我

[PreHook]
Paper rolling
Camera rolling
Imagine a million in the pocket
And my clothes is fancy
Maybe bring a puppy and pussy
炙手可熱的機運
像是歇斯底里
Can't stop my feet
就這樣 Let's drop the beat

[Hook]
Prue gold life
My golden life
Prue gold life
Prue gold life
My golden life
Prue gold life

Prue gold life
My golden life
Prue gold life
Prue gold life
My golden life
Prue gold life

...查看更多 收合


留言