According to your device's language settings, we also offer English (Global).
o3  demo
o3  demo

o3 demo

ACG

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

o3  demo

o3 demo

Blues driver
Blues driver

發布時間 2024-06-12


歌詞

海浪
踏著輕鬆的跤步
親像
一陣風
吹著你
淡淡的妝
是不是海岸的氣味
較予你四序
暗時
腦海浮現你的面
你敢會踮在阮身邊
你也會使聽見阮聲音
就予思念隨海風一陣陣吹去
吹去
所有回憶
啊 啊啊
緊轉來阮的身邊
暗淡的月 寂寞的心
偷偷仔喝著你的名字
佗一工你會又閣欲來離開
啊 啊啊
我想你想到春天
全部的愛
全部的相思
攏總浮在這片海面
就予時間的海湧𤆬伊去遙遠的日子
啊~

...查看更多 收合