無出脫的人
無出脫的人

無出脫的人

Pop

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

無出脫的人

無出脫的人

八青哥
八青哥

  • Song of the Day

  • 週排行冠軍歌曲

  • 編輯推薦


發布時間 2022-05-04


介紹

「要我一生平凡,我哪會甘願」
大概是這樣吧,
來台北這麼多年了,
一直都是這樣。

在這世事難料的世代,
到底為了什麼努力?
我們又在追求什麼?
「夢想」二字,可能聽起來太夢幻了。

永遠不知道明天會怎麼樣,
有什麼想做的就去做吧!
自由地,成為自己想成為的模樣。

「只有再相信自己一次」-八青哥《無出脫的人》

數位平台收聽:
https://lnkfi.re/InfinityYouthMen_AFailure

八青哥:

IG:https://www.instagram.com/8_youth_men/
FB:https://www.facebook.com/8youthmen

Music Credit:
詞 Lyricist:Yolo
曲 Composer:Yolo
製作人 Producer:八青哥 Infinity Youth Men
編曲 Arrangement:阿熊 G.B
木吉他 Acoustic Guitar:Yolo
電吉他 Electric Guitar:阿熊 G.B、閔翔 Min
電貝斯 Electric Bass:黃健倫 Crocus Huang
爵士鼓 Drums:江尚謙 Shang-Chien Chiang
爵士鼓錄音室Drums Recording Studio:給樂團彩 Just For Band
錄音師Recording Engineer:張閔翔 Min-Hsiang Chang
混音師 Mixing Engineer:張閔翔 Min-Hsiang Chang
母帶後期處理製作人 Mastering Producer:吳逸玲Lily Wu
母帶後期處理工程師 Mastering Engineer:Stuart Hawkes
母帶後期錄音室 Mastering Studio:Metropolis Studio
歌詞用字校正Lyricist Regulate:蔡幸紋、丁津
封面設計Cover Designer:陳荃Zoey

...查看更多 收合

歌詞

《無出脫的人 Bô tshut-thuat ê lâng》

猶原希望呀望 原來是夢呀夢
iû-guân hi-bāng--iah-bāng guân-lâi sī bāng--iah-bāng
愛我一生平凡 我哪會甘願
ài guá it-sing pîng-huân guá ná-ē kam-guān
親愛的請你著原諒我
tshin-ài--ê tshiánn-lí tio̍h guân-liōng guá

歹勢啦 阮又閣予你煩惱矣
pháinn-sè--lah gún iū-koh hōo-li huân-ló--ah
阮又閣予你失望矣
gún iū-koh hōo-li sit-bōng--ah
閣一遍蹧躂你的期待
koh tsı̍t-piàn tsau-that lí ê kî-thāi
歹勢啦 生活充滿著無奈
pháinn-sè--lah sing-ua̍h tshiong-buán--tio̍h bô-nāi
凡勢你委屈在心內 毋捌講出來
huān-sè lí uí-khut tsāi sim-lāi m̄-bat kóng--tshut-lâi

看日子一工一工過去 有偌無彩
khuànn ji̍t-tsí tsi̍t-kang-tsi̍t-kang kuè-khì ū guā bô-tshái
今日又期待明仔載
kim-ji̍t iū kî-thāi miâ-á-tsài
暗時毋甘睏 早時毋敢起床
àm-sî m̄-kam khùn tsái-sî m̂-kánn khí-tshn̂g
驚又閣仝款的一工
kiann iū-koh kâng-khuán ê tsi̍t-kang

猶原希望呀望 敢講是夢呀夢
iû-guân hi-bāng--iah-bāng kám-kóng sī bāng--iah-bāng
成功雖然遙遠 我也會努力
sîng-kong sui-liân iâu-uán guá iá-ē lóo-li̍k
只有目屎含咧 笑予人看
tsí-ū ba̍k-sái kâm--leh tshiò hōo-lâng khuànn
猶原希望呀望 原來是夢呀夢
iû-guân hi-bāng--iah-bāng guân-lâi sī bāng--iah-bāng
愛我一生平凡 我哪會甘願
ài guá it-sing pîng-huân guá ná-ē kam-guān
親愛的請你著原諒我
tshin-ài--ê tshiánn-lí tio̍h guân-liōng guá
無出脫的人
bô tshut-thuat ê lâng

歹勢啦 我從來毋是乖囡仔
pháinn-sè--lah guá tsiông-lâi m̄-sī kuai-gín--á
阮總是古意又頇顢
gún tsóng-sī kóo-ì iū han-bān
跤步較重 也一步步行
kha-pōo khah-tāng iā tsı̍t-pōo-pōo kiânn

就算到尾來 攏無彩工
tiō-sǹg kàu-bué--lâi lóng bô-tshái-kang
我也會家己承擔 啊~
guá iā-ē ka-kī sîng-tam ah
只有閣相信家己一擺
tsí-ū koh siong-sìn ka-tī tsı̍t-pái

我毋敢向望 也毋甘你等待我
guá m̄-kánn ǹg-bāng iā m̄-kam lí tán-thāi guá
我心愛的人
guá sim-ài ê lâng

...查看更多 收合


張

跟女友同時追的團 期待你們的專場😻

2 個月前 ・2 個喜歡
Yang

難怪覺得聲音非常熟悉!!竟然是維梃!!
一直以來都很喜歡玫瑰 聽了好多年
好開心又有新歌了?

5 個月前 ・1 個喜歡

Kaあ星

最近成為了味全龍的球迷,無意間聽了《夢想舞台》,進而認識了你們的音樂,主唱的聲音真的好聽,很喜歡「只有閣相信家己一擺」這句

7 個月前 ・2 個喜歡

破布森

超有畫面的詞+寶藏主唱=可以簽了

9 個月前 ・2 個喜歡