Yiqin Fu

音樂人 美國

電郵:yiqinfu.17 # gmail.com
微博:yiqin_fu

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

Yiqin Fu

發佈了一首歌曲

1 天前

Yiqin Fu

發佈了一首歌曲

2 週前


Yiqin Fu
Yiqin Fu・2 週前

@shrill_violet_buh 谢谢~ 我是大陆人,不过现在人在美国😄

shrill_violet_buh
shrill_violet_buh・2 週前

你是台湾歌人吗?

shrill_violet_buh
shrill_violet_buh・2 週前

看来我关注你是没有错的

…查看全部留言
Yiqin Fu

發佈了一張專輯

1 個月前

Yiqin Fu

發佈了一首歌曲

1 個月前


Yiqin Fu
Yiqin Fu・2 週前

@nxx 哈哈谢谢!

nxx
nxx・2 週前

高产呀!

…查看全部留言