According to your device's language settings, we also offer English (Global).
10 瓦旦阿公的泰雅古訓
10 瓦旦阿公的泰雅古訓

10 瓦旦阿公的泰雅古訓

Pop雅維的夢smpi Yaway

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

10 瓦旦阿公的泰雅古訓

10 瓦旦阿公的泰雅古訓

雅維茉芮Yaway Mawring
雅維茉芮Yaway Mawring

  • 編輯推薦


發布時間 2021-04-20


介紹

泰雅族人間國寶林明福阿公lmuhu泰雅古訓+DJ Code編曲+Yaway哼唱的旋律,讓我們從電音世界裡接收古老的gaga訓言,深深烙印在心中、腦海中...。
雖然是專輯最後一首歌,但是在泰雅lmuhu裡(遷徙史詩傳唱),唱完泰雅古訓給予後代子孫訓勉之後,才開始了探勘、遷徙之路。在此象徵著,最後一首歌並不是結束,而是前往新世界的開始...。

...查看更多 收合

歌詞

yutas LkmButa p'aras mumu na wasil mumu sinurhgan mguwah~
ana simuw musa tgsuqi atu na agiq mtbuci lmuhuw
ginuqwangan sasubqiy mguwah~
yutas LkmButa kya qu glgan na wakil na ttokan tghuyay mamuw kakulbu na bahu mguwah~
kya qu keran mamuw na papak nyux tghoyay mqayat
tluqiy na yaya mguwah~
aniy sbblaq pggoyaw pinugayan tunux bubu na yaya mamuw laxiy psasuluh mqyanux mguwah~
musa simuw mkkiy qaqulcing mqiway na pakaw mguwah~
ma’ simuw yan ali’ na qoyaw ali' na bzinuq mhuyaw ‘rqis na a’ulaqi mamuw mguwah~ qutux uziy wali baqun spinhpasan ‘rqis na 'laqi mga laxiy ani s'sut'zyan kakumtu na kamil mguwah~
ox bali ta utux ita sasuquliq sa ana laluhani pkzikan liliq lhani kkoran hamali na a’ulaqi mguwah~
aring msasupiray hahumali ta ga inu qu baqun ta rmqroq si kusa prhuw p'aras mumu na wasil yutas LkmButa mguwah~
Buta鄭重的叮嚀泰雅族人:
無論你們去到何處,或各自分別循著溪流而居,切不可背對著背、以木牆隔離、以荊棘圍籬(不再密切往來之意)。如果青年男女到了可以成家年齡之際,應當要謹慎的分別各自母親的奶頭(血脈關係之意),不可亂倫。倘若你們以木牆隔離,故意以荊棘分隔!如此,後代子孫將來怎能像箭竹筍、麻竹筍般地繁茂興盛呢?將來若有什麼紛爭,要以菸葉、酒杯來和解,切不可懷恨在心無法釋懷。另外,人非聖賢,雖然受到族人所尊崇;捍衛子民者、能言善道之人者。一旦舌頭轉動,難免會犯錯(意即人非聖賢,孰能無過)」。這些訓勉,我們一定要好好的遵守,並永遠流傳給未來的子子孫孫。

...查看更多 收合