01 瓦旦阿公的話
01 瓦旦阿公的話

01 瓦旦阿公的話

Pop雅維的夢smpi Yaway

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

01 瓦旦阿公的話

01 瓦旦阿公的話

雅維茉芮Yaway Mawring
雅維茉芮Yaway Mawring

5 月

21

雅維撩歌室pqzyu' qwas nqu Yaway(小巡講唱會-女巫店)


發佈時間 2021-04-20


介紹

泰雅人間國寶林明福阿公的lmuhu(傳唱)對著Yaway的祝福吟唱,由YK樂團編曲,搭配由江明清牧師演奏的泰雅四簧,太魯閣音樂人謝皓成的獵首笛、木琴
加上Yaway的和聲,讓傳承古調更有遼闊的世界觀。
泰雅lmuhu(遷徙史詩傳唱),全長約30分鐘,記錄著泰雅老祖先的遷徙路線每一個點及分支處,並且將泰雅古訓世世代代以口傳吟唱,傳承至今。據傳統lmuhu習俗,吟唱者會先朝著前來聆聽的對象,吟唱一段開場白,再接著吟唱古訓,之後開始敘述遷徙路線一直到結束。此時,阿公對著雅維吟唱的祝福,也製作成了雅維的夢專輯開場,給予最大的祝福並成為泰雅新世代的傳唱,為專輯打開美好的序幕。

...查看更多 收合

歌詞

oh nuway pahngiyang cikay
mToyu maku nyux m'ubah cinaruyan na wagi mguwah
talagay papuqasun qutux riyax sasiyoni niyux maku musa sasumbil hyangan lkotas ta krahu mguwah
aki blequn kmiy na papak ulaqi ta kinubahan wayal muciy nanu sasumbil iy lkotas ta lkmButa mguwah
aki mblaq mssbil baqun mqabaq na ulaqi kinubahan hyangan yutas ta lkmButa mguwah
bali nyux baq ana nanu 'laqi kinubahan mnaniq sasubil nanak wah iyat nha kneran na papak hahungiyang lkmButa ta krahu mguwah
talagay mhway Yaway qani niyux minahoyay mwah magal na hahungiyang maku musa blaq sasubilun na a’ulaqi
ana knwan kakuriyax ga iyat nbah ma'izyu nyux syun hangiyang maku qsahuy na habuk qu pinqwasan maku qani mguwah
請容許傾聽
讓我這夕陽年歲的老朽吟唱一回
今日甚感欣慰吟我大祖先Buta流傳的遷徙過往
好讓後世子孫聆聽大祖先Buta從前所流傳的訓勉
努力學習祖先的知識得以留存並傳承永續
雖經歷國家教育的世代卻未曾知曉祖先lkmButa訓示的後世子孫們啊
感謝Yaway專程前來記錄我 吟唱泰雅族史詩並傳達給子孫們
就算經過了多少時間 這首古調吟唱經數位典藏 得以繼續流傳

...查看更多 收合