13 kavalanga valjangatju 情願是那山柚
13 kavalanga valjangatju 情願是那山柚

13 kavalanga valjangatju 情願是那山柚

Folkkazazaljan萬安部落

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

13 kavalanga valjangatju 情願是那山柚

13 kavalanga valjangatju 情願是那山柚

Taiwu泰武鄉圖書文物館(vuvu的聲音)
Taiwu泰武鄉圖書文物館(vuvu的聲音)

發布時間 2021-01-23


歌詞

副歌:luljimai nana yau , ljivangi ai daljalu. (虛詞)

女︰kavalanga valjangatju , kiyurag sa kiljacengi.
我好羨慕那山柚,葉落凋零後又恢復翠綠生機。

男︰u zeliyuljan a ljaceng , u pavaletan i qadav.
跟我結伴輪工的少女,我當天就完成她田裡的工作。

女︰kavalanga li djaqasen , kiyurag sa kisuraljiralj.
讓人羨慕的九芎樹,葉落凋零後又恢復蓊鬱翠綠。

男︰u zeliyuljan a quzu , tacavilj sa u pavaleti.
與我輪工相貌平凡的女子,我延至隔年才做完她的工作。

女︰pavavangavangavangi , a lima cavilj aya.
我們就開開心心的交往五年吧!

男︰sikuda za lima cavilj , kitjen a ljangelavanga.
何必等五年,那時我們就不年輕了。

女︰tja sangatjav a i tepuk , satje pazazeliyuljan.
我們結伴輪工,先到tepuk(地名)的山坡地做木樁駁坎。

男︰zazavianga nutiyav , satje sanekedekedeng.
我們明天一邊看守農田一邊編織女用背袋

...查看更多 收合