Day 2 ☆ 一艹 - Unusual ( 60 mins Demo )
Day 2 ☆ 一艹 - Unusual ( 60 mins Demo )

Day 2 ☆ 一艹 - Unusual ( 60 mins Demo )

Electronic1 Day 1 Hour project ( 60 mins Demo )

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Day 2 ☆ 一艹 - Unusual ( 60 mins Demo )

Day 2 ☆ 一艹 - Unusual ( 60 mins Demo )

元子 YUANZI
元子 YUANZI

  • 編輯推薦


發布時間 2018-05-09


介紹

1 Day 1 Hour project - Day 2

「不多做一分鐘,不少做一分鐘,每日一小時的創作計劃。」

...查看更多 收合

歌詞

這是沒有提供歌詞的歌曲