憤怒的火燄
憤怒的火燄

憤怒的火燄

Pop ・ 福氣個屁

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

黑手那卡西-工人樂隊

發佈時間 2010-12-30


歌詞

憤怒的火焰
詞曲:陳柏偉

憤怒的火焰
旺旺地一直燒
無名的怨嗟 未凍來排解
美滿的人生 叫咱叼位找啊
無情的頭家 賺飽了後做伊走

你若是你若是 做工的兄弟啊
你若是你若是 打拚的姊妹啊
咱就來咱就要 團結做陣行啊
奪回咱的權利 這群禽獸不饒赦

團結 團結 團結得勝利
最後的鬥爭 不通擱懷疑
戰鬥 戰鬥 戰鬥得勝利
最後的戰鬥 大家做陣來
鬥爭 鬥爭 鬥爭得勝利
最後的鬥爭 不通擱懷疑
不通擱懷疑

...查看更多 收合


留言