According to your device's language settings, we also offer English (Global).
李晉瑩(Jing Lee) / 眠夢(Dreaming/bîn-bāng)
李晉瑩(Jing Lee) / 眠夢(Dreaming/bîn-bāng)

李晉瑩(Jing Lee) / 眠夢(Dreaming/bîn-bāng)

Singer / Songwriter112臺灣原創流行音樂大獎【CD2】

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

李晉瑩(Jing Lee) / 眠夢(Dreaming/bîn-bāng)

李晉瑩(Jing Lee) / 眠夢(Dreaming/bîn-bāng)

臺灣原創流行音樂大獎
臺灣原創流行音樂大獎

  • 編輯推薦


發布時間 2023-11-17


介紹

112臺灣原創_台語組【佳作】

演唱人:李晉瑩|作詞:李晉瑩|作曲:李晉瑩|編曲:李晉瑩|和聲:李晉瑩|木吉他:李晉瑩|小提琴:李晉瑩|貝斯:許澤銘|木箱鼓:孫裕誠|錄音:曾東鋐 Red Jason、高浩哲 Howard Kao、Luiyoung 路以昂|混音:田恕仁|錄音室:強力錄音室|製作人:李晉瑩

...查看更多 收合

歌詞

歌詞:
毋免煩惱 大家攏轉來啊
轉來陪你 最後一路 行李嘛甲你款好佇那

佳哉今馬 病痛攏飛走啊
你就安心 沓沓的行 會記得穿燒甲飽

若是天頂會孤單 咱做伙眠夢
若是無聊的時陣 找我來開講
佇台北打拼的這幾冬
有真多代誌欲講乎你來聽

希望天頂袂孤單 有牽手陪伴
希望有閒的時陣 定定來看我
等我嘛想你的暗眠
期待會夢見後世人 擱乎你來疼

毋免煩惱 大家攏轉來啊
轉來陪你 最後一路 行李嘛甲你款好佇那

佳哉今馬 病痛攏飛走啊
你就安心 沓沓的行 會記得穿燒甲飽

若是天頂會孤單 咱做伙眠夢
若是無聊的時陣 找我來開講
佇台北打拼的這幾冬
有真多代誌欲講乎你來聽

希望天頂袂孤單 有牽手陪伴
希望有閒的時陣 定定來看我
等我嘛想你的暗眠
期待會夢見後世人 擱乎你來疼

若是天頂會孤單 咱做伙眠夢
若是想我的時陣 免驚我在這
就算你袂記阮的名
你對阮的愛 永遠放心肝

你是溫暖的阿爸 親像咱的山
一肩擔起咱全家 度過每一冬
風吹過想你的暗眠
當時會夢見後世人 擱乎你來疼

若是你嘛思念我
咱做伙 眠夢

...查看更多 收合


e13184712

太感動了……動人心弦的好歌