According to your device's language settings, we also offer English (Global).
邱莉舒(邱舒Chiu Shu) / 天光日,正――(tienˊ gongˊ ngidˋ , zang ——)
邱莉舒(邱舒Chiu Shu) / 天光日,正――(tienˊ gongˊ ngidˋ , zang ——)

邱莉舒(邱舒Chiu Shu) / 天光日,正――(tienˊ gongˊ ngidˋ , zang ——)

Singer / Songwriter112臺灣原創流行音樂大獎【CD2】

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

邱莉舒(邱舒Chiu Shu) / 天光日,正――(tienˊ gongˊ ngidˋ , zang ——)

邱莉舒(邱舒Chiu Shu) / 天光日,正――(tienˊ gongˊ ngidˋ , zang ——)

臺灣原創流行音樂大獎
臺灣原創流行音樂大獎

  • 編輯推薦


發布時間 2023-11-17


介紹

112臺灣原創_客語組【佳作】

演唱人:邱舒 Chiu Shu|作詞:邱莉舒|作曲:邱莉舒|編曲:邱莉舒、林威佐|敲擊樂器:邱莉舒|木吉他:邱莉舒|貝斯:林威佐|錄音:曾東鋐 Red Jason、高浩哲 Howard Kao、Luiyoung 路以昂|混音:田恕仁|錄音室:強力錄音室|製作人:邱舒 Chiu Shu

...查看更多 收合

歌詞

歌詞:
你要怎麼辦
你要如何說
你要怎麼做
你要——
To be or not to be

亻厓想過愛 天光日正做
亻厓想過愛 天光日正講
這下想毋出來个 毋使愁慮
交分天光日个自家
相信佢囉 相信佢囉

定著會尋到自家中意个方式
摎生命好好行等來
定著會尋到个方式
中意个
摎生命過好

你愛仰般過 你愛仰般講
你愛仰般行 你愛—
你愛仰般過 你愛仰般講
你愛仰般行 你愛——

應該毋應該 愛毋愛 想毋想
相信佢囉 相信佢囉

定著會尋到自家中意个方式
摎生命好好行等來
定著會尋到个方式
中意个
摎生命好好个行等來

睡一覺目
醒過來 正來尞
天光日个
親愛个亻厓

翻譯:
你要怎麼辦
你要如何說
你要怎麼做
你要——
To be or not to be

我想 明天再做
我想 明天再說
現在想不出來的 不用擔心
交給明天的自己吧
相信他囉 相信他啊

一定會找到自己滿意的方式
把生命好好走穩
一定會找到方式
喜歡的
把生命過好

你要怎麼過 你要怎麼說
你要怎麼走 你要——
你要怎麼過 你要怎麼說
你要怎麼走 你要——

應該不應該 要不要 想不想
相信他囉 相信他啊

一定會找到自己喜歡的方式
把生命過得精彩
一定會找到方式
滿意的
把生命好好走穩

睡一覺
醒過來 再來聊吧
明天的
親愛的我

...查看更多 收合