According to your device's language settings, we also offer English (Global).
李彥鋒(Yanfeng Li) / 遊遊野野(Rooting for Me/iuˇ iuˇ iaˇ iaˊ)
李彥鋒(Yanfeng Li) / 遊遊野野(Rooting for Me/iuˇ iuˇ iaˇ iaˊ)

李彥鋒(Yanfeng Li) / 遊遊野野(Rooting for Me/iuˇ iuˇ iaˇ iaˊ)

Singer / Songwriter112臺灣原創流行音樂大獎【CD2】

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

李彥鋒(Yanfeng Li) / 遊遊野野(Rooting for Me/iuˇ iuˇ iaˇ iaˊ)

李彥鋒(Yanfeng Li) / 遊遊野野(Rooting for Me/iuˇ iuˇ iaˇ iaˊ)

臺灣原創流行音樂大獎
臺灣原創流行音樂大獎

  • 編輯推薦


發布時間 2023-11-17


介紹

112臺灣原創_客語組【佳作】

演唱人:李彥鋒|作詞:李彥鋒|作曲:李彥鋒|編曲:李彥鋒、謝睿彬|木吉他:李彥鋒|小提琴:謝睿彬|貝斯:林克偉|KB:黎世敏|爵士鼓:方言為|和音:陳欣|錄音:曾東鋐 Red Jason、高浩哲 Howard Kao、Luiyoung 路以昂|混音:田恕仁|錄音室:強力錄音室|製作人:李彥鋒

...查看更多 收合

歌詞

歌詞:
聽過 俗話講
『人愛打落,火愛燒著』
你有賴打借𠊎無?
仰會 還無對象
最尾就會 『千擇萬擇,嗄擇著爛瓠杓』

𠊎想 𠊎有在想
蓋懶尸 乜蓋快樂

麼人 遊遊野野過一生人
多年過去 嗄無半息
人生仰會過到恁艱辛
欽羨 有人做得共下歸去
有人做得揇等 睡到天光日
做得笑笑仔面對
一个人生活个孤栖

...查看更多 收合