According to your device's language settings, we also offer English (Global).

Tek Káu 德狗

音樂人 高雄市

Youtube頻道 : Tek Káu Improvisation 德狗即興人生
https://www.youtube.com/channel/UCzSRCOqGwwONzvFpw-2Ec8g

2022年我獲得 南面而歌12首專輯錄製補助 ,去台北的玉成戲院錄音室錄製 毋願閣再等死! 這一首原創作品:)
【2022南面而歌】陳德民-毋願閣再等死 得獎資訊頁面
https://www.southmusic.com.tw/history/2022/209/?fbclid=IwAR0P709GZvLVf-uzP539EJ65Qh70-Bx1OswvTlPFvz2zs7-8OblyxqHH1sY

【2022南面而歌】陳德民-毋願閣再等死
https://www.youtube.com/watch?v=Bhrnq8S0l6A

《毋願閣再等死》創作者&製作人訪談
https://youtu.be/Tt_UdxeGJ3c

歡迎合作來信
tekkau1997@gmail.com


一人樂團,臺灣原創音音樂創作者Taiwanese musician who loves to do Improvisation
生活行動實踐家
即興演奏家 improviser
過生活最美的方式,就是保持著好奇心跟即興的心態去嘗試每一刻

去行動吧! 我們的每一個選擇跟決定都會建構成我們的未來:D

臺灣音樂創作者,想欲共逐家分享聽著會快樂的音樂:)
毋講廢話、毋假gâu 、毋開時間佇假鬼假怪頂懸
用行動來實踐理念,用作品來表達心聲

臺灣音樂創作者,想跟大家分享聽了會快樂的作品
當然前提是我自己彈得很開心:)
不講廢話、不裝模作樣,不花時間在假鬼假怪上面
用行動來實踐理念,用作品來表達心聲

Have fun :)

…查看更多
  • 音樂

    0

  • 粉絲

    0

  • 追蹤中

    0

焦點作品

M̄-goān koh-chài tán-sí 毋願閣再等死 2024 Live Session

M̄-goān koh-chài tán-sí 毋願閣再等死 2024 Live Session

Tek Káu 德狗


我的Youtube 頻道上有同步錄製一鏡到底的影片喔! https://youtu.be/IhYq03kSxuc Chok-sû: Tek-káu 作詞:德狗 Chok khek: Tek-káu. 作曲:德狗 編曲、錄音、混音、 全部樂器彈奏、演唱 :德狗 Tek-káu Góa m̄-goān koh-chài tán-sí LÍ mài hō͘-chò sí-kî éng-oán bē lûn-tio̍h lí Hui-tôaⁿ phah-kòe-lâi bē kóng seⁿ ba̍k-chiu Hun-piān góa kah lí Hui-tôaⁿ bô seⁿ ba̍k-chiu Hui-tôaⁿ bē-hiáu hun-piān Hun-piān góa kah lí