4
4

4

World

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

4

4

天

發布時間 2022-09-08


介紹

宋代章良能的詞

小重山 柳暗花明春事深

...查看更多 收合

歌詞

柳暗花明春事深
小闌紅芍藥 已抽簪

雨餘風軟碎鳴禽
遲遲日 猶帶一分陰

往事莫沉吟

身間時序好 且登臨
舊遊無處不堪尋
無尋處 惟有少年心

...查看更多 收合


胖胖

胖胖

讓我想到夜宴的「越人歌」!好有fu