According to your device's language settings, we also offer English (Global).
《八仙》02.袂生 feat. 林奕碩 (百合花)
《八仙》02.袂生 feat. 林奕碩 (百合花)

《八仙》02.袂生 feat. 林奕碩 (百合花)

Electronic《八仙》Pat-Sian

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

《八仙》02.袂生 feat. 林奕碩 (百合花)

《八仙》02.袂生 feat. 林奕碩 (百合花)

三牲獻藝 sam-seng-hiàn-gē
三牲獻藝 sam-seng-hiàn-gē

  • Song of the Day

  • 編輯推薦


發布時間 2022-02-12


合作音樂人


介紹

2.【袂生】Infertility
[buē-sinn]

演唱 Vocalist:三牲獻藝 Sam-seng-hiàn-gē feat. 林奕碩 Lin I-Shuo (百合花)

作曲 Composer:柯智豪 Blaire Ko、林奕碩 Lin I-Shuo
作詞 Lyrics:柯智豪 Blaire Ko、林奕碩 Lin I-Shuo
編曲 Arrangement:鄭各均 Sonic Deadhorse

鑼 Lô、鈔 Tshau、響盞 Hiáng-tsuánn、通鼓 Thong- kóo、北鼓 Piak-kóo:許家銘 Hsu Chia-Ming
嗩吶 Kóo-tshue:許家銘 Hsu Chia-Ming

錄音 Recording Engineer:許智敏 Jamie Hsu
混音 Mixing Engineer:鄭各均 Sonic Deadhorse

...查看更多 收合

歌詞

2.【袂生】Infertility
[buē-sinn]

袂生 從我身上徛起 生根 結果
袂生 從我心臟徛起 骨肉 屎尿
鹹光餅來照顧,別人的骨肉
骨肉分離,眼前光陰重

社會翻模 人模人樣 一樣米一樣人 一模一樣
人模人樣 戇甲袂扒癢 大人大種 袂曉家己想

袂生 從我身上徛起 生根 結果
袂生 從我心臟徛起 骨肉 屎尿

--------------------------------
◆(台語羅馬拼音)

buē sinn, tsiông guá ê sin-siòng khiā-khí, sing-kun, kiat-kó
buē sinn, tsiông guá ê sim-tsōng khiā-khí, kut-lio̍k, sái-liō
kiâm-kong-piánn lâi tsiàu-kòo, pa̍t-lâng ê kut-lio̍k
kut-lio̍k hun-lî, gán-tsîng kong-im tiōng

siā-huē huan-bôo, lîn-bôo-lîn-iūnn, tsi̍t iūnn bí tsi̍t iūnn lâng, it-bôo-it-iūnn
lîn-bôo-lîn-iūnn, gōng kah buē pê-tsiūnn, tuā-lâng-tuā-tsíng, buē-hiáu ka-kī siūnn

buē sinn, tsiông guá ê sin-siòng khiā-khí, sing-kun, kiat-kó
buē sinn, tsiông guá ê sim-tsōng khiā-khí, kut-lio̍k, sái-liō

...查看更多 收合