你生的又怎樣
你生的又怎樣

你生的又怎樣

Pop

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

你生的又怎樣

你生的又怎樣

黃銀山
黃銀山

發布時間 2011-07-13


歌詞

<你生的又怎樣> 杜嘟嘟2011/06/14

你說的話 我都想裝聾作啞
你做的事 我也不想鳥它
無理取鬧 我假裝都沒看到
無可救藥 這一點我早就知道

聽人家說 有家的孩子像個寶
我怎麼覺得我像根草

我是你生的又怎樣
從以前你就把我當寵物養
高興時摸摸頭
不開心就又打又罵

我是你生的又怎樣
你一不爽就嗆我離開家
你還以為你是個好爸爸
真是個笑話

我是你生的又怎樣 我成年了好嗎
大不了我搬走啦
反正我也沒差

...查看更多 收合