According to your device's language settings, we also offer English (Global).
所在
所在

所在

Folk繭的形狀

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

所在

所在

邱淑蟬
邱淑蟬

  • Song of the Day

  • 達人推薦

  • 編輯推薦


發布時間 2023-06-30


介紹

能在喜歡的地方生活,

好像是一件很幸福的事呢。

≋ 邱淑蟬〈所在〉≋

𝟐𝟎𝟐𝟑.𝟎𝟔.𝟑𝟎 街聲搶先收聽
𝟐𝟎𝟐𝟑.𝟎𝟕.𝟎𝟕 單曲全球數位發行

𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕
詞 Lyricist & 曲 Composer|邱淑蟬 Shuchan Chiu
製作人 Producer|蕭賀碩 Shuo Hsiao

製作協力 Production Assistant|陳啟原 Curtis Chan
編曲 Music Arranger|葉世康 Sam Yip
木吉他 A. Guitar|葉世康 Sam Yip
錄音工程師 Recording Engineer|陳瑩哲 Ying-Che Chen
混音工程師及錄音室 Mixing Engineer & Studio|劉詩偉 Shih-Wei Liu @樹人咪房Treemen Studio
母帶後期處理工程師及錄音室 Mastering Engineer & Studio|Jeff Lipton & Maria Rice@Peerless Mastering Boston, MA

企劃宣傳|曾楚芳 Matilda Tseng

封面設計|陳怡璇 Mia Che

...查看更多 收合

歌詞

一年四季毋會 毋見忒个日頭
一年四季都不會 消失的太陽
idˋ ngianˇ xi gui mˇ voi mˇ gian hedˋ e ngidˋ teuˇ

企櫥底背淨一領長袖襖仔
衣櫥裡只有一件長袖外套
kiˊcuˇ diˊ boi qiang idˋ liangˊ tsongˇ chiu oˋ eˋ

在這个城市底背 有一个亻厓个位仔
在這個城市裡頭 有一個我的位子
tiˊ iaˋ ge sangˇ sii diˊ boi iuˊ idˋ e ngaiˇ e vi eˋ

恁闊 恁得人惜
那麼寬闊可愛
anˋ fadˋ anˋ dedˋ nginˇ xiagˋ

恬毋下來个電扇 同亻厓个頭那毛
停不下來的電扇 和我的頭髮
diamˊ mˇ haˊ loiˇ ge tien san tungˇ ngaiˇ ge teuˇ naˇ moˊ

共下跳舞 一首過一首
一起跳著舞 一首又一首
kiung ha tiau vuˋ idˋ suˋ go idˋ suˋ

在這个城市底背 亻厓自由自在
在這個城市裡頭 我自由自在
tiˊ iaˋ ge sangˇ sii diˊ boi ngaiˇ cii iuˇ cii cai

盡命牯行
用力地走
qin miang guˋ hangˇ

人喊佢高雄 亻厓喊他屋
人們叫他高雄 我叫他家
nginˇ hamˊ iˇ goˊ hiungˇ ngaiˇ hamˊ iˇ vugˋ
(特別註釋:口語為屋下)

佢看著亻厓大 也聽等亻厓噭
他看我長大 也看著我哭
iˇ kon nunˋ nginˇ tai ia tangˊ denˋ ngaiˇ gieu

佢喊亻厓出庄 又望亻厓歸來
他叫我離開 又盼著我回來
iˇ hamˊ ngaiˇ cudˋ zongˊ iu mong ngaiˇ guiˊ loiˇ

莫驚 亻厓赴毋著你个靚
不要害怕 我趕不上你漂亮的模樣
mog giangˊ ngaiˇ fu mˇ doˋ ngiaˊ e jiangˊ

...查看更多 收合