Yo Chen - i wanna see you
Yo Chen - i wanna see you

Yo Chen - i wanna see you

Rock

  • 播放次數

    0

  • 喜歡

    0

Yo Chen - i wanna see you

Yo Chen - i wanna see you

Yo Chen
Yo Chen

發布時間 2017-03-14


歌詞

月亮 掛在天空
長長的公路 看不到盡頭
我坐在車上 好美的夢
我看著接到一盞盞的路燈
還亮著

I wanna see you
I wanna hold you
I don't wanna see you cry
I don't wanna see you cry
I try so hard to make your smile
this is my mind

...查看更多 收合